Ułatwienia dostępu

Droga do samodzielności – poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób…

W styczniu nasza fundacja zaczęła kolejne działania wspierające dla osób z niepełnosprawnością intelektualną z Poznania. Kontynuujemy w ten sposób zrealizowany w 2021 roku projektu pn. „Dobrostan w osiąganiu samodzielności – poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami”. Kolejna grupa osób otrzyma indywidualne wsparcie specjalistyczne od pedagogów specjalnych. Oraz weźmie […]

Usługi asystencji osobistej w toku

Do końca zeszłego roku wsparciem w projekcie ” Usługi asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub sprzężoną z Wielkopolski” finansowanym przez PFRON objęto już w naszym projekcie 19 osób, a kolejne 5 rozpoczęło wsparcie od 01.2022. Łączna liczba godzin udzielonego w projekcie wsparcia wynosi do końca grudnia 2021 roku to…

Asystencja osobista

Fundacja Tak dla Samodzielności rozpoczęła w kwietniu br. realizację projektu „Usługi asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub sprzężoną z Wielkopolski”. Jest to zadanie zlecone i współfinansowane przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych. Projekt dotyczy realizacji usługi asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub sprzężoną z dwóch powiatów…