Ułatwienia dostępu

Dobra jakość życia – poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób niepełnosprawnych

Wchodzimy w nowy rok z kontynuacją zeszłorocznego projektu ” Na ścieżce rozwoju – poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami”. Tym razem wsparciem obejmiemy 10 osób. Z każdą z nich będziemy pracować indywidualnie i grupowo. Pedagodzy specjalni wspierać będą wybrane obszary życia uczestniczek i uczestników projektu, a psycholog pracować będzie z rodzinami. Uczestniczki i uczestnicy wezmą udział w cyklu treningów usamodzielniających oraz usprawniających. Będę mieli okazję lepiej się poznać tworząc grupy wsparcia.

Zaczynamy rekrutację do projektu! Jeżeli uczestniczyłaś/uczestniczyłeś w treningach mieszkaniowych, masz czas i ochotę na podjęcie zobowiązania uczestnictwa we wszystkich zaplanowanych w projekcie działaniach, serdecznie zapraszamy!

Warunki rekrutacji: nabór do projektu ma charakter ciągły do wyczerpania miejsc.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu: indywidualne wsparcie specjalistyczne, grupowe treningi usamodzielniające, grupowe treningi usprawniające, grupy wsparcia środowiskowego. 

Termin realizacji projektu:1.01.2024 – 31.12.2024

Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania. #poznanwspiera

wartość zadania publicznego: 52 647,00 zł

wysokość dofinansowania ze środków budżetowych Miasta Poznania: 50 000,00 zł