Ułatwienia dostępu

Na ścieżce rozwoju

Na ścieżce rozwoju – poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami

Od początku roku 2023 realizujemy projekt pn. Na ścieżce rozwoju – poprawa stanu fizycznego i

psychicznego osób z niepełnosprawnościami. To już trzeci nasz projekt, w którym sprawdzamy jakie zmiany w codziennym życiu naszych podopiecznych wniosły treningi mieszkaniowe, w których uczestniczą. Grupa docelowa to 15 osób z niepełnosprawnością intelektualną z

terenu Miasta Poznania. 

Zrekrutowane do projektu osoby korzystają z indywidualnego wsparcia pedagogicznego oraz warsztatowych spotkań w grupie. Do grudnia 2023, piętnaścioro uczestników weźmie udział w treningach usamodzielniających, usprawniających, jak i będą współpracować w grupach wsparcia środowiskowego. 

Cele projektu

– zapewnienie dostępu do wsparcia specjalistycznego: psychologicznego i socjoterapeutycznego

– aktywizacja i inspiracja do rozwoju zainteresowań 

– wzmacnianie samodzielności  

Warunki rekrutacji

Nabór do projektu ma charakter ciągły do wyczerpania miejsc.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu

– indywidualne wsparcie specjalistyczne 

– grupowe treningi usamodzielniające 

– grupowe treningi usprawniające 

– grupy wsparcia środowiskowego 

Termin realizacji projektu: 1.01.2023 – 31.12.2023

Projekt Na ścieżce rozwoju – poprawa stanu fizycznego i psychicznego osób z niepełnosprawnościami jest dofinansowany ze środków budżetowych Miasta Poznania.


Kwota dofinansowania: 75 000,00 zł

Całkowity koszt projektu: 78 970,00 zł