Ułatwienia dostępu

O NAS

Misja

Zgodnie z naszą misją „Godne i wartościowe życie to życie w społeczności, która jest różnorodna i która stwarza swoim członkom równe szanse do samodzielnego i niezależnego życia, dokonywania wyborów i rozwoju własnego potencjału”, naszym największym pragnieniem jest to, by ludzie z niepełnosprawnościami mieli możliwość do rozwijania się na drodze do bycia samodzielnymi. Dlatego prowadzimy mieszkania treningowe dla osób z niepełnosprawnością intelektualną,  wspieramy rehabilitację społeczną tych osób, umożliwiamy im korzystanie ze wsparcia asystentów osobistych, a ich rodzinom zapewniamy opiekę wytchnieniową. To dopiero początek realizacji naszych marzeń. Wiemy, że osoby z niepełnosprawnościami chcą i potrafią w wielu obszarach i dziedzinach usamodzielniać się, być szczęśliwymi ludźmi, dzielącymi się z innymi swoim optymistycznym podejściem do rzeczywistości. Pomagamy osobom z niepełnosprawnością żyć pełniej, odkrywać ich możliwości i talenty.

Cel

Zajmujemy się usamodzielnianiem i integracją społeczną osób z niepełnosprawnościami (ONI) i ich rodzin. Normalizacja i umożliwienie ONI życia w społeczeństwie, to nasze cele. Źródeł naszej motywacji należy szukać w przekonaniu, że każdy człowiek zasługuje na satysfakcjonujące życie. W naszej wizji ONI traktowane są podmiotowo. Głównym celem naszych przedsięwzięć jest umożliwienie im zwiększenia samodzielności życiowej.

Działania

Pracujemy nad rozwojem mieszkalnictwa wspomaganego w Polsce. Prowadzimy mieszkania treningowe i wspomagane w Poznaniu. ONI i ich opiekunowie/rodziny otrzymują wsparcie psychospołeczne. Oferujemy warsztaty i porady psychologiczne dla opiekunów i dla ONI. Zapewniamy wsparcie asystentów osobistych osób z niepełnosprawnościami, a rodzino oferujemy wsparcie w postaci opieki wytchnieniowej.

Organizacja

Fundacja została powołana 12 lutego 2019 roku przez Krzysztofa Słowińskiego i Wojciecha Józefowicza, oddając prezesurę w ręce Haliny Grzymisławskiej-Słowińskiej.  Fundatorzy i prezeska Fundacji Tak dla Samodzielności tak mówią o jej powołaniu:

Zespół

Współpracujący z fundacją trenerzy mieszkaniowi, asystenci i opiekunowie to specjaliści z wysokimi kwalifikacjami. Nasi współpracownicy są doświadczeni w pracy z osobami dorosłymi oraz z dziećmi z niepełnosprawnościami i z osobami z alternatywną motoryką w obszarze prowadzenia mieszkań wspomaganych, treningów samodzielności, asystentury osobistej, treningów umiejętności społecznych, jak i terapii zajęciowej. Wśród współpracowników fundacji znajdują się pedagodzy specjalni: absolwenci kierunku pedagogika specjalna, specjalności rehabilitacja i edukacja osób z niepełnosprawnościami, ratownicy medyczni, terapeuci, psychologowie i pracownicy socjalni.

Nasi podopieczni

Magda

Mam na imię Magda. Pochodzę z Poznania. Lubię tańczyć, śpiewać, czytać książki, rozwiązywać krzyżówki, ćwiczyć, podróżować, wyszywać, spacerować, pomagać innym.