Ułatwienia dostępu

Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2023

Zebraliśmy doświadczenia w roku 2022 i w bieżącym roku także realizujemy usługi opieki wytchnieniowej w formie pobytu dziennego. Świadczymy usługi w miejscu zamieszkania dziecka z niepełnosprawnością lub osoby z niepełnosprawnościami.  W tym roku wsparciem możemy objąć 30 rodzin.

Naszym celem jest wsparcie rodzin osób z niepełnosprawnościami poprzez zapewnienie im czasowego zastępstwa, czyli wytchnienia. Zależy nam na tym, by osoby te mogły nieco odpocząć, mieć możliwość załatwienia swoich spraw i zregenerowania sił.  

Warunki rekrutacji

Nabór do projektu ma charakter ciągły do wyczerpania miejsc.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu

–  usługa opieki wytchnieniowej dla 22 dorosłych osób z niepełnosprawnościami oraz dla 8 dzieci z niepełnosprawnościami

Termin realizacji projektu: 01.02.2023 – 31.12.2023

Projekt Opieka wytchnieniowa dla członków rodzin lub opiekunów osób z niepełnosprawnościami – edycja 2023 dofinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego. 

Kwota dofinansowania: 316 600,00 zł

Całkowity koszt projektu: 323 760,00 zł