Ułatwienia dostępu

Usługi asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub sprzężoną z Wielkopolski

Kontynuujemy świadczenie usług asystencji osobistej dla mieszkańców Wielkopolski. Po raz trzeci, od kwietnia 2023, realizujemy projekt pn. Usługi asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub sprzężoną z Wielkopolski. Bardzo się cieszymy, że możemy realizować te działania, bo na co dzień doświadczamy tego, jak bardzo naszym podopiecznym potrzebni są asystenci. 

Usługi asystencji osobistej świadczone są dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub sprzężoną z dwóch powiatów w województwie wielkopolskim: powiat Poznań i powiat poznański. W ramach projektu zorganizowane zostaną usługi asystencji osobistej dla 40 osób. Usługi obejmują  pomoc w wykonywaniu codziennych czynności, niezbędnych do funkcjonowania społecznego. 

Cele projektowe 

– poprawa dostępu do usług społecznych 

– umożliwienie osobom z niepełnosprawnościami aktywnego udziału w życiu 

– wzrost samodzielności życiowej 

Warunki rekrutacji

Rekrutacja odbywa się w pierwszych miesiącach realizacji projektu: kwiecień i maj 2023. Jest ona dostępna dla osób z różnymi niepełnosprawnościami, zgodnie z zasadą równych szans i niedyskryminacji. Nabór jest otwarty dla wszystkich, którzy wypełnili deklarację uczestnictwa i spełniają następujące kryteria: wiek 18-59 lat, zamieszkanie w Poznaniu lub w powiecie poznańskim, posiadani orzeczenia o niepełnosprawności. 

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu

– usługi asystencji osobistej

– diagnoza środowiskowa dla rodzin 

– wsparcie psychologiczne dla opiekunów faktycznych 

– superwizja dla asystentów osobistych i wolontariuszy

Harmonogram poszczególnych działań w ramach projektu

Projekt realizowany jest od kwietnia 2023 do marca 2024 i wszystkie formy wsparcia realizowane są w tym czasie. 

Termin realizacji projektu: 01.04.2023 – 31.03.2024

Projekt  Usługi asystencji osobistej dla osób z niepełnosprawnością intelektualną i/lub sprzężoną z Wielkopolski – 3 współfinansowany jest ze środków PFRON – Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych.

Kwota dofinansowania: 174 240,00 zł

Całkowity koszt projektu: 190 442,00 zł