Ułatwienia dostępu

Usługi wytchnieniowe w formie dziennego pobytu w innym miejscu wskazanym przez uczestnika lub realizatora Programu

Fundacja Tak dla Samodzielności realizuje projekt Usługi wytchnieniowe w formie dziennego pobytu w miejscu wskazanym przez uczestnika lub realizatora Programu dla osób posiadających orzeczenie o znacznym stopniu niepełnosprawności. W okresie od 10 maja 2023 roku do 27 grudnia 2023 roku wsparciem obejmiemy rodziny 7 osób z niepełnosprawnościami. 

Usługa będzie realizowana z zachowaniem zasady limitu 240 godzin na osobę. Opieka będzie organizowana w lokalu przy ul. Lubeckiego 8/2a. Uczestnicy będą mieli zapewnioną opiekę oraz ciepły posiłek, a maksymalna długość świadczenia usługi wytchnieniowej w formie nieprzerwanego pobytu dziennego wyniesie maksymalnie 12 godzin. 

Cele projektu

– czasowe odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków 

– zapewnienie opiekunom odpoczynku i możliwości zregenerowania sił,

Warunki rekrutacji

Nabór do projektu ma charakter ciągły do wyczerpania miejsc.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu

–  usługa opieki wytchnieniowej dla 7 rodzin osób z niepełnosprawnościami 

Termin realizacji projektu: 10.05.2023 – 27.12.2023

—Projekt Usługi wytchnieniowe w formie dziennego pobytu w innym miejscu wskazanym przez uczestnika lub realizatora Programu współfinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, przyznanych w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.