Ułatwienia dostępu

Usługi wytchnieniowe w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania

Fundacja Tak dla Samodzielności realizuje projekt „Usługi wytchnieniowe w formie dziennego pobytu w
miejscu zamieszkania”. W okresie od 3 czerwca 2024 roku do 27 grudnia 2024 roku planujemy świadczyć zindywidualizowane usługi opieki wytchnieniowej w wymiarze: 1200 godzin wsparcia dla 5 dzieci (w wieku do ukończenia 16 roku życia) z orzeczeniem o niepełnosprawności oraz 6000 godzin wsparcia dla 25 osób z orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności. Tak jak w poprzednich projektach, usługa będzie realizowana z zachowaniem zasady limitu 240 godzin na osobę.

Cele projektu

– czasowe odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków 

– zapewnienie opiekunom odpoczynku i możliwości zregenerowania sił,

Warunki rekrutacji

Nabór do projektu ma charakter ciągły do wyczerpania miejsc.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu

–  usługa opieki wytchnieniowej dla rodziców i opiekunów, sprawujących bezpośrednią opiekę nad 5
dziećmi z orzeczeniami o niepełnosprawności oraz do rodziców i opiekunów, sprawujących
bezpośrednią opiekę nad 25 osób z orzeczeniami o znacznym stopniu niepełnosprawności albo z
orzeczeniami traktowanymi na równi z orzeczeniami o znacznym stopniu niepełnosprawności

Termin realizacji projektu: 3.06.2024 – 27.12.2024

Projekt „Usługi wytchnieniowe w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania” współfinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, przyznanych w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Opieka wytchnieniowa” dla Jednostek Samorządu Terytorialnego – edycja 2024, zgodnie z art. 35a ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia zmieniającym rozporządzenie w sprawie określenia działań informacyjnych podejmowanych przed podmioty realizujące zdania finansowane lub dofinansowane z budżetu państwa lub z państwowych funduszy celowych. Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.

#poznanwspiera