Ułatwienia dostępu

Usługi wytchnieniowe w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania

Fundacja Tak dla Samodzielności po raz drugi realizuje projekt Usługi wytchnieniowe w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania dla dzieci z orzeczeniem o niepełnosprawności. W okresie od 10 maja 2023 roku do 27 grudnia 2023 roku wsparciem obejmiemy rodziny 7 dzieci. 

Tak jak w poprzednim projekcie, usługa będzie realizowana z zachowaniem zasady limitu 240 godzin na osobę. Opieka dla dzieci z niepełnosprawnością będzie zorganizowana zgodnie z zapotrzebowaniem i w terminach ustalonycj z ich opiekunem. Dziecko będzie miał zapewnioną opiekę oraz ciepły posiłek, a maksymalna długość świadczenia usługi wytchnieniowej w formie nieprzerwanego pobytu dziennego wyniesie maksymalnie 12 godzin. 

Cele projektu

– czasowe odciążenie opiekunów od codziennych obowiązków 

– zapewnienie opiekunom odpoczynku i możliwości zregenerowania sił,

Warunki rekrutacji

Nabór do projektu ma charakter ciągły do wyczerpania miejsc.

Formy wsparcia realizowane w ramach projektu

–  usługa opieki wytchnieniowej dla 7 dzieci z niepełnosprawnościami

Termin realizacji projektu: 10.05.2023 – 27.12.2023

Projekt Usługi wytchnieniowe w formie dziennego pobytu w miejscu zamieszkania współfinansowany jest ze środków Funduszu Solidarnościowego, przyznanych w ramach Programu Ministra Rodziny i Polityki Społecznej pt. „Opieka wytchnieniowa” – edycja 2023. Dofinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania.