Ułatwienia dostępu

Szansa na start dla osób z niepełnosprawnościami.
Każdy z nas zasługuje na bycie samodzielnym.

Nasze projekty

PRZEKAŻ DAROWIZNĘ

Otaczamy wsparciem

Fundacja otacza wsparciem osoby zagrożone ubóstwem i wykluczeniem społecznym, w szczególności osoby z niepełnosprawnością intelektualną. W stosunku do osób zagrożonych ubóstwem i wykluczeniem społecznym Fundacja kieruje się takimi zasadami i wartościami jak: podmiotowość, autonomia, niezależność, samodzielność, niedyskryminacja, różnorodność, równość szans, dostępność, zrównoważony rozwój.