Ułatwienia dostępu

ZASADY I REGULAMIN WPŁAT DAROWIZN

ZASADY I REGULAMIN WPŁAT DAROWIZN DLA FUNDACJA TAK DLA SAMODZIELNOŚCI

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Głównym celem dokumentu jest opisanie zasad przekazywania darowizn na działalność statutową Fundacji Tak dla Samodzielności, zwanej dalej Fundacją.
 2. Darowizny można przekazywać na stronie internetowej www.takdlasamodzielnosci.pl. Strona internetowa jest własnością Fundacji Tak dla Samodzielności z siedzibą w Poznaniu 60-366, ul. Szamotulska 14/1, zarejestrowanej w Krajowym Rejestrze Sądowym pod numerem KRS 0000788285, REGON 383496777.
 3. Darowizny wykorzystywane są wyłącznie na działalność statutową Fundacji.
 4. Darczyńcy mają obowiązek zapoznać się z zasadami i przepisami dotyczącymi darowizn przed skorzystaniem z usług dostawców usług płatniczych.
 5. Darowizny można przekazywać także tradycyjnym przelewem bankowym na rachunek bankowy nr 48160014621822663710000004 BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna w walucie polskiej.
 6. Aktualna wersja Regulaminu dostępna jest na stronie www.takdlasamodzielnosci.pl.

 

II. DANE OSOBOWE DARCZYŃCÓW

 1. Dane osobowe Darczyńców przetwarzane są przez Fundację Tak dla Samodzielności, ul. Szamotulska 14/1, Poznań, Polska w następujących celach:
  a) w celu przekazania darowizny – imię i nazwisko, czyli niezbędne dane osobowe, które mogą być niezbędne do uzyskania zaświadczenia/pokwitowania przekazania darowizny na rzecz Fundacji. W przypadku przekazania darowizny tradycyjnym przelewem bankowym, wykorzystany zostanie również numer konta i adres widniejący na przelewie. Aby dokonać płatności online za pośrednictwem płatności u dostawców usług płatniczych, musisz udostępnić swój adres e-mail.
  b) w celu wypełnienia odpowiedzialności ustawowej Fundacji – przetwarzamy dane związane z wpłatą, tj. imię i nazwisko Darczyńcy, wysokość darowizny, numer rachunku bankowego, adres (w przypadku przelewu). Informacje te są niezbędne do wywiązania się z obowiązku prawnego ciążącego na administratorach danych fundacji.
 2. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do przekazania darowizny.
 3. Dane osobowe wszystkich darczyńców udostępniane są także następującym podmiotom:
  a) dostawcy usług płatniczych tj. PayPal (Europe) S.à r.l. et Cie, S.C.A. z siedzibą w 22-24 Boulevard Royal, L-2449 Luxembourg oraz PayU S.A. z siedzibą w 60-166 Poznań, ul. Grunwaldzka 186.
  b) bank prowadzący rachunek Fundacji – BNP Paribas Bank Polska Spółka Akcyjna z siedzibą przy ul. Kasprzaka 2, 01-211 Warszawa.
 4. Wszystkie dane osobowe Darczyńców przechowywane są do czasu:
  a) dane były przetwarzane w celu realizacji umowy – do czasu przedawnienia, tj. 6 lat od momentu przekazania darowizny,
  b) dane były przetwarzane w celu realizacji obowiązków prawnych – przez okres wynikający z przepisów o rachunkowości, który wynosi 7 lat od momentu przekazania darowizny.
 5. Darczyńcy mają prawo dostępu do treści udostępnionych danych oraz żądania ich zmiany, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, a także przeniesienia. Darczyńcom przysługuje także możliwość wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

 

III. BEZPIECZEŃSTWO WPŁAT DAROWIZN

Darowizny są chronione certyfikatem bezpieczeństwa SSL, dzięki czemu wszystkie przesyłane informacje zostały zakodowane. Fundacja w celu dokonania płatności korzysta z usług dwóch różnych dostawców usług płatniczych tj. PayU i PayPal.

 

IV. REKLAMACJE I REZYGNACJA Z PRZEKAZANIA WPŁAT

 1. Darowizny nie podlegają zwrotowi, z wyjątkiem przypadków przewidzianych przez prawo.
 2. Każdy Darczyńca ma możliwość złożenia reklamacji w sprawach związanych z jego darowizną.
 3. Reklamacje należy przesyłać e-mailem na adres: kontakt@takdlasamodzielnosci.pl lub za pośrednictwem poczty tradycyjnej na adres Fundacji:
FUNDACJA Tak dla Samodzielności
ul. Szamotulska 14/1
60-366 Poznań, Polska